Інформаційний лист

Деталі

Факультет педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова запрошує до участі у роботі V Всеукраїнської науково-практичної студентської заочної конференції «Науковий простір студента: пошуки і знахідки» студентів педагогічних спеціальностей училищ, коледжів, університетів, яка відбудеться  29 березня 2017 року.

 

МіністерствоосвітиінаукиУкраїни

Національнийпедагогічнийуніверситетімені М.П.Драгоманова

Факультет педагогіки і психології

Інформаційний лист

Факультет педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова запрошує до участі у роботі V Всеукраїнської науково-практичної студентської заочної конференції «Науковий простір студента: пошуки і знахідки» студентів педагогічних спеціальностей училищ, коледжів, університетів, яка відбудеться  29 березня 2017 року.

Тематичні напрями (секції) роботи конференції:

1.     Методичні аспекти формування предметних компетенцій молодших школярів та сучасні технології навчання в початковій школі.

2.     Психолого-педагогічні засади становлення особистості учнів у навчальній та позанавчальній діяльності.

3.     Проблеми наступності між дошкільною, початковою та основною освітніми ланками.

4.     Актуальні проблеми в психології.

5.     Актуальні проблеми образотворчого мистецтва.

6.     Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних установ.

Традиційно робота конференції передбачає обмін досвідом між майбутніми вчителями, вихователями, практичними психологами, що навчаються у педагогічних коледжах, училища та університетах, налагодження співпраці та наступності у професійній підготовці.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Форми участі у конференції: заочна участь (публікація тез/статей у науковому збірнику). Надіслані на конференцію матеріали будуть опубліковані у науковому збірнику та розміщені на електронному ресурсі НПУ імені М.П.Драгоманова.

Умови участі у конференції:

а) до 21 березня 2017 року надіслати заявку на участь у роботі конференції на електронну адресу факультету: ped_conf@ukr.netФорма заявки у додатку до листа;

б) до 24 березня 2017 року надіслати на e-mail ped_conf@ukr.netтекст статті (чи тез) та копію оплати публікації. Про умови публікації читайте детальніше у додатку до листа.

Вартість публікації у збірнику матеріалів конференції: 30 грн. – 1 сторінка.

Оплату публікацій можна здійснити за реквізитами:

Отримувач: ПАО КБ «Приватбанк»

Номер рахунку: 29244825509100

МФО: 305299

ЄДРПОУ: 14360570

Призначення платежу: поповнення карткового рахунку № 5168 755501667311

Коханко Оксані Григорівні від (ПІП учасника)

            При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

За більш детальною інформацією просимо звертатися за телефонами:

р.т. (044) 486-45-39 (кафедра педагогіки та методики початкового навчання);

м.т. 095-451-90-77 (відповідальна – доц. Коханко Оксана Григорівна).

Чекаємо на Вас!

Додаток 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА

учасника VВсеукраїнської  науково-практичної студентської заочної конференції

«Науковий простір студента: пошуки і знахідки»

(29 березня 2017 р.)

________________________________________________________________________

( тема виступу)

_________________________________________________________________________

(секція)

_________________________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові учасника повністю)

_________________________________________________________________________

(факультет/інститут, курс, спеціальність)

_________________________________________________________________________

( назва навчального закладу повністю, поштовий індекс, адреса, телефон  )

________________________________________________________________________________

(домашня адреса , поштовий індекс, моб. телефон, e-mail)

________________________________________________________________________________

( прізвище, ім'я, по-батькові, вчене звання, посада наукового керівника, моб. телефон)

 

 

Додаток 2

Вимоги до оформлення наукових тез та статей для публікації в збірнику:

1. До публікації в збірнику приймаються раніше не опубліковані наукові праці. За точність цитування та наведених у статтях наукових фактів, цифр та інших відомостей відповідають автори.

2. Електронний варіант тез чи статті подається в одному примірнику (українською або російською мовами), надрукованому у вигляді файлу із такою назвою: Прізвище_стаття/тези, виконаний в текстовому редакторі МS Word for Windows (формати doc. або rtf.). Електронний варіант тез чи статті надсилається електронною поштою за адресою: ped_conf@ukr.net

3. Статті мають бути відредаговані та відкоректовані обсягом до 5 сторінок (тези – 3 сторінки) у такому оформленні:

• назва статті (великими літерами жирним шрифтом, відцентрована);

• ім'я та прізвище автора (жирним курсивом, праворуч);

• наступний рядок – назва міста (жирним курсивом, праворуч);

• наступний рядок – прізвище та ініціали наукового керівника, науковий ступінь, звання (жирним курсивом, праворуч);

• анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою (курсивом);

• через рядок подається основний текст статті: шрифт TimesNewRoman, розмір 14 кеглів, без переносів, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1 см; всі поля по 2 см;

• посилання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, наприклад: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [3; 5; 7] або [3, 145; 5, 25; 7, 348]. Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word "Формат Список –Нумерований". Обов'язковим є зазначення в переліку посилань загальної кількості сторінок (для книг) або номерів сторінок початку і кінця тексту джерела (для статей).

• через рядок після основного тексту подається Список використаних джерел в алфавітному порядку або в порядку їх використання в тексті (не більше 10 джерел). Нумерація сторінок в електронному вигляді не ставиться.

НАЗВА СТАТТІ

                                                                                                                                             Ім’я Прізвище

Місто

Науковий керівник:(ПІП), науковий ступінь, звання (посада)

Анотація (українською мовою)

Ключові слова (українською мовою)

Текст статті

Список використаних джерел:

Рис. Розташування структурних елементів статті

4. Стаття/тези обов'язково супроводжується анкетою-заявкою із зазначенням прізвища, імені, по батькові (повністю); наукового ступеня, вченого звання, посади, місця роботи; а також робочої, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти та відсканованою копією документа про оплату публікації.

5. У статтю/тези можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди авторів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам написання наукових робіт.

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

4460731
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1565
2090
13940
3651413
47513
62601
4460731

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-06-23 17:34:06
   

Хто на сайті?  

На сайті 79 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ