Положення про науково-методичний тренінговий центр

Деталі
Перегляди: 3888

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-методичний тренінговий центр з

формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІД

при Інституті педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

1. Загальні положення

1.1. Науково-методичний тренінговий центр(далі Центр) є структурним підрозділом Інституту педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драго­ма­нова, створеним на основі Міжрегіонального тренінгового  центру при кафедрі медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я та є його правонаступником.

1.2. Реорганізація Центру пов’язана з розширенням його функцій як науково-методичного підрозділу Інституту зі збереженням покладених на нього обов’язків Положенням-2006 року.  

1.3. Центр здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову …..» Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2011 року», завдань, окреслених Меморандумом про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством освіти і науки України та Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні (Великобританія), наказу Міністерства освіти і науки України про реалізацію спільного з Представництвом Європейської Комісії в Україні проекту «Удосконалення багатогалузевих підходів до профілактики ВІЛ/СНІД серед молоді України»  та інших  державних і галузевих документів.

1.4. Створення, діяльність та ліквідація Центру здійснюється відповідно до статуту НПУ імені М.П. Драгоманова.

1.5. Центр не є юридичною особою.

1.6. Центр працює у режимі стаціонарного закладу.

Мета, основні завдання та функції

2.1. Діяльність Центру спрямована на сприяння реалізації міжнародних, національних та регіональних програм щодо формування у молоді України мотивації до здорового способу життя та профілактики соціально-небезпечних інфекційних хвороб, проведення відповідних наукових досліджень та здійснення навчання студентів, вчителів, викладачів ВНЗ, керівників закладів освіти та фахівців різних галузей  державного та недержавного секторів, які  працюють у напрямі  профілактики ВІЛ/СНІД.

2.2. Центр реорганізується з метою підсилення науково-методичної сторони інформаційно-освітньої діяльності з питань  профілактики ВІЛ/СНІДу і формування мотивації до здорового способу життя, підготовки до здійснення цієї діяльності керівних кадрів і фахівців різних галузей, а саме: освіти, охорони здоров’я, правоохоронних органів, ЗМІ, центрів соціальних служб для молоді, громадських організацій.

2.3. Основними завданнями Центру є:

3. Структура та управління Центром

3.1. Штатний розпис Центру формується за рахунок додатково виділених МОН України ставок:

- керівник Центру (завкафедри МБВООЖЗ) – на безоплатній основі;

- методист  Центру (доцент, старший викладач) – 1 ставка;

- інженер Центру (завідувач лабораторії) – 1 ставка;

- технічний працівник Центру (старший лаборант) – 1 ставка.

3.2. Штатний розпис Центру та кошторис видатків затверджується відповідно до статуту НПУ імені М.П. Драгоманова.

3.3. Основною формою діяльності Центру є науково-дослідницька діяльність та тренінги.

3.4. Тренери (викладачі) можутьзалучатися до проведення тренінгів за трудовими угодами.

4. Планування роботи Центру та звітність

4.1. Центр працює відповідно до графіка роботи НПУ імені М.П. Драгома­нова.

4.2. План роботи Центру розробляється на рік, затверджується директором ІПП НПУ імені М.П.Драгоманова та узгоджується з планом роботи Інституту й графіком навчального процесу.

4.3. Звіт про роботу Центру протягом року подається до директорату ІПП протягом місяця після закінчення календарного року.

5. Навчально-методичне, дидактичне та технічне забезпечення діяльності Центру

5.1. НПУ імені М.П. Драгоманова забезпечує Центр:

- приміщеннями в навчальному корпусі за адресою: вул. Тургенівська, 8, аудиторії 14-2, 14-3,  14-4, 14-5;

-  навчально-методичними матеріалами з питань формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІД, розробленими викладачами Університету;

- технічним обслуговуванням обладнання Центру та лінією Internet;

- наданням послуг щодо ремонту приміщень.

5.2. Робочий стан технічного обладнання Центру, придбаного за кошти  Представництва Європейської  Комісії в Україні та Міжнародного Глобального фонду з профілактики ВІЛ/СНІД, підтримується за рахунок коштів НПУ імені М.П. Драгоманова.

6. Юридична  адреса Центру

Казначейський рахунок № 35217003000594, ЗКПО 02125295, УДК м. Києва,

МФО 820019, інд. № 021252926596

7. Поштова адреса Центру

01030,  м. Київ, вул. Пирогова, 9, НПУ імені М.П.Драгоманова,

Науково-методичний тренінговий центр з формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІД.