Кафедра іноземних мов та методик навчання

Деталі

image-0-02-05-1a5d2909e2204b94a39fc1881aab1998dc860492ba110337e1d3c6c7ddb0ac54-V

Зав. кафедрою: Бернацька Олена Володимирівна

Контакти: (044) 486-45-39

Основною метою викладацького колективу кафедри є створення та удосконалення навчально-методичної роботи з іноземних мов в Інституті педагогіки і психології, враховуючи специфіку даного закладу.

Сторінка кафедри: https://www.facebook.com/groups/2292336570808591/ 


Про кафедру

Про кафедру

image-0-02-05-1a5d2909e2204b94a39fc1881aab1998dc860492ba110337e1d3c6c7ddb0ac54-V

   Дата заснування – 15 грудня 2003 р. (рішенням Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова, наказ №396). ЇЇ очолює Бернацька Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент. У складі кафедри працюють – доценти: О.В.Бернацька, С.Ф.Лук'янчук, М.І.Комогорова, С.О.Гудій, Л.М.Попова, З.Д.Пуха та старші викладачі: О.В.Мірошниченко, Т.Б.Тутова.
   Основною метою викладацького колективу є створення та удосконалення навчально-методичної роботи з іноземних мов на факультеті педагогіки і психології, враховуючи специфіку даного закладу. Студенти факультету навчаються за спеціальностями: "Практична психологія", "Образотворче мистецтво", "Початкове навчання", "Здоров'я людини".
   Науково-методична робота колективу кафедри спрямована на розробку тем "Іноземна мова як фактор соціокультури майбутнього вчителя", "Формування ключових компетенцій як основа комунікативно-орієнтованого навчання іноземних мов".

кІММН

   Одним із напрямків роботи кафедри є організація науково-практичних семінарів, конференцій для вчителів іноземної мови України з метою передачі досвіду організації, планування навчального процесу з іноземних мов, обговорення новітніх методик викладання іноземних мов. Щорічно проводиться не менше 5-ти семінарів й підсумкова конференція.
   Кафедра співпрацює із науковими установами України, зокрема Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (Інститут філології, кафедра методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики), Ніжинським державним університетом імені М. Гоголя (факультет іноземних мов) Житомирським державним університетом імені Івана Франка (Інститут філології, кафедрою методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики).
   Дружні відносини склалися між кафедрою та представництвами міжнародних видавництв: «Pearson Education» («Longman»), «Oxford», Лінгвіст та ін.

кІММН 2

   Майбутні педагоги є активними членами студентського наукового товариства, вони беруть участь у науково-практичних конференціях кафедри, за матеріалами яких щорічно видається вісник студентських наукових робіт «Інтерфорум».
  За роки функціонування кафедри її випускниками стало багато талановитих і обдарованих студентів, які продовжують наукове зростання в аспірантурі, працюють у ВНЗ, провідних гімназіях, ліцеях, школах міста Києва та України.

Науково-методична робота колективу кафедри

 

    Спрямована на дослідження та розробку тем "Іноземна мова як фактор соціокультури майбутнього вчителя", "Формування ключових компетенцій як основа комунікативно-орієнтованого навчання іноземних мов"

 

У складі кафедри працюють

  1. Бернацька Олена Володимирівна - завкафедри, к. пед. н., доцент 
  2. Гудій Світлана Олексіївна - доцент 
  3. Комогорова Марина Іванівна - к. пед. н., доцент  
  4. Лук'янчук Світлана  Федорівна - к. пед. н., доцент 
  5. Мірошніченко Оксана Василівна - доцент  
  6. Попова Людмила Миколаївна - доцент 
  7. Пуха Зоя Дмитрівна - засл. вчитель України, доцент 
  8. Тутова Тетяна Броніславівна - аспірант, ст. викладач 

Бернацька Олена Володимирівна
завідувач кафедри іноземних мов та методики навчання,
кандидат педагогічних наук, доцент

Бернацька

Трудова діяльність
     Завідувач кафедри з 2017 року, доцент кафедри іноземних мов та методики їх навчання з 2004 року. Науково-педагогічний стаж роботи – 24 роки. Викладацька діяльність у вищих навчальних закладах з 1995 року.

Наукова робота
    2005 рік – захист кандидатської дисертації на тему: «Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі військового профілю».
     2007 – отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов та методики навчання.
Розробила авторські робочі програми курсів: "Іноземна література", "Дитяча література іноземною мовою"," Іноземна мова фахового спрямування".
     У науковому доробку має - 12 посібників, понад 40 наукових статей.
   Наукові статті та тези доповідей присвячено актуальним питанням іншомовної підготовки студентів ЗВО, формуванню іншомовної компетенції майбутнього учителя іноземної мови початкової школи, моделюванню ситуацій мовленнєвої діяльності при навчанні іноземної мови.
     Керівник проблемної наукової студентської групи «Розвиток іншомовної компетентності при вивченні курсу дитяча література іноземною мовою».

 

Гудій

Гудій Світлана Олексіївна

1955 р.н.
Доцент кафедри іноземних мов та методики навчання факультету педагогіки та психології;
Закінчила Київський державний інститут іноземних мов, 1977р.;
Спеціальність «Вчитель англійської та французької мов»;
Педагогічний стаж зі спеціальності з 1977 року;
Науково-педагогічний стаж зі спеціальності в університеті із 2005 року
Навчальні посібники з інтенсивного навчання англійської мови у співавторстві: 8 шт.
Статті в Науковому часопису НПУ ім. М.П. Драгоманова: 9.
Електронний курс для студентів дистанційного навчання спеціальності
Початкове навчання "Another Language – Another Culture".

 

Комогорова

Комогорова Марина Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Трудова діяльність
     Науково-педагогічний стаж 16 років. У вищих навчальних закладах (10 років – з 2009 року до т/ч).
Наукова робота
     Автор понад 50 праць, у тому числі – 3 навчальних посібника, методичні рекомендації, завдання для самостійної роботи студентів з педагогічних дисциплін та ін.
    2013 рік – захист кандидатської дисертації з теми: «Педагогічне забезпечення міцності знань з предметів гуманітарного циклу учнів основної школи».
    Перелік дисциплін: «Іноземна мова», «Іноземна мова фахового», «Іноземна мова професійного спрямування», «Методика викладання іноземної мови», «Теорія сучасної іноземної мови».

 

Лукянчук Лук'янчук Світлана Федорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.
Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови», кваліфікація вчитель англійської і німецької мов середньої школи, 1993 р.
Трудова діяльність: науково-педагогічний стаж - 26 років,
у вищих навчальних закладах - 15 років (з 2004 року до т/ч).
Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки в період з 01.11.2007 р. по 29.10.2010 р.
Захист кандидатської дисертації: 19.06.2012 р., тема дисертації: «Полікультурне виховання учнів в американській середній школі».
Інформація про стажування: у 2018 р. проходила стажування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Наукова та методична робота: автор понад 40 праць, у тому числі 3 навчально-методичних та 2 практичних посібників.
Розробила й удосконалила навчальні курси для студентів спеціальності «Початкова освіта»: «Іноземна мова», «Іноземна мова фахового спрямування», «Методика викладання іноземної мови в початковій школі», 1 авторський спецкурс «Сучасні технології навчання іноземної мови молодших школярів»; робочу програму виробничої педагогічної практики для студентів спеціалізації «іноземна мова».

Мірошниченко


 Мірошниченко Оксана Василівна

Старший викладач кафедри іноземних мов та методики навчання.
Педагогічний стаж: 30 років.
У НПУ імені М.П.Драгоманова, факультету педагогіки і психології: 16 років.
Автор 15 підручників і посібників (у співавторстві).
Профорг кафедри іноземних мов та методики навчання.

 

 

Попова Попова Людмила Миколаївна
доцент

Трудова діяльність
Науково-педагогічний стаж 37 років. У вищих навчальних закладах (14 років – з 2005 року до т/ч).
Наукова робота, наукові ступені, вчене звання
Автор понад 30 наукових праць, у тому числі – 8 навчальних посібників, методичні рекомендації, завдання для самостійної роботи студентів з педагогічних дисциплін, наукові статті в фахових вітчизняних та закордонних виданнях та інше. Досліджує проблему функціонального семантичного переосмислення лексики сфери сучасних інформаційних технологій в англійській та українській мовах, активно співпрацює з науковою спільнотою провідних вишів, приймає участь в наукових конференціях та симпозіумах (Університет Лондона (Лондон, Велика Британія); Трансильванський університет (Брашов, Румунія); Міжнародна асоціація вчителів англійської мови (Будапешт, Угорщина), Білоруський державний університет (Мінськ, Білорусь). Працювала в програмі TWINING. Розробила і удосконалила навчальні курси для студентів спеціальності «Початкова освіта», «Іноземна філологія», «Практична психологія», підготовлені авторські спецкурси з фахової підготовки з урахуванням наявних спеціалізації, а саме: «Теорія сучасної іноземної мови», «Теорія і практика іноземної мови», «Іноземна мова фахового спрямування», «Методика викладання англійської мови в початковій школі»; навчальні та робочі програми з дисциплін. Велику увагу приділяє виховній роботі серед студентської молоді.
Має чисельні нагороди від ректорату університету, грамоти Міністерства освіти і науки України, звання «Вчитель-методист» та відмінник освіти України.

 

ТутоваТутова Тетяна Броніславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач кафедри іноземних мов та методики навчання, аспірант
Інформація про вищу освіту: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Початкове навчання», кваліфікація магістр педагогічної освіти; викладач педагогіки; вчитель початкової школи та музики; вчитель англійської мови в середній школі, 2004 р.
Трудова діяльність: науково-педагогічний стаж – 16 років, відповідальна за НДРС на кафедрі.
у вищих навчальних закладах – 14 років (з 2004 року до т/ч).
Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки та методики початкового навчання в період з 01.11.2015 р. до т/ч
Наукова та методична робота: автор понад 15 праць, у тому числі 2 навчально-методичних посібників.

 

Науковий гурток «Школа мовних здібностей»

Мета «Школи мовних здібностей»: комплексна діагностика та гармонійний розвиток професійних здібностей мовної особистості майбутніх учителів початкової школи у контексті розбудови Нової української школи

Завдання «Школи мовних здібностей»:

1. Всебічна науково-дослідна діагностика нахилів, здібностей та уподобань майбутніх учителів початкової школи в контексті Нової Нової української школи.

2. Моделювання високорозвивального соціо-психологічного освітнього простору факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова задля максимально широкої актуалізації мовних  здібностей кожної особистості студента.

3. Впровадження інваріантних наукомістких модульно-розвивальних моделей (технологій) навчання іноземних мов.

4. Реалізація авторської програми мовної підготовки педагога-психолога-дослідника в системі фундаментального соціокультурного експерименту.

5. Створення мережі студій розвитку посферних здібностей студентів.

6. Наукове обґрунтування експериментальної практики розвитку сферних здібностей майбутніх учителів початкової школи в контексті Нової української школи.

Виконавці: професорсько-викладацький склад кафедри іноземних мов та методики навчання факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова в особі завідувача кафедри к.п.н., доцент Бернацька О.В.

Події 2010 р.

Майстер-клас з методики викладання іноземної мови

Майстер-клас з методики викладання іноземної мови старшого викладача кафедри Пухи З.Д., 25 березня 2010 р. Гуманітарний корпус НПУ імені М.П. Драгоманова

alt

Відкриття семінару (зліва направо: ст..викладач Пуха З.Д., професор Махінов В.М.)

alt

Групова робота (студенти 38 пі групи)

alt

Робота із аудиторією

alt

Доповідь міні-групи

alt

Творча робота в міні-групі

Переглянути весь фотоальбом події.

«Особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови в 2010 р

Науково-практичний семінар із питання «Особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови в 2010 р.», місце проведення: Центральний корпус НПУ імені М.П. Драгоманова, лютий 2011 р.

alt

Відкриття семінару, виступає доцент Попова Л.М.

alt

Викладач кафедри доцент Гудій С.О.

alt

Викладач кафедри доцент Гудій С.О.

alt

Гості семінару - вчителі, викладачі англійської мови

alt

Гості семінару - вчителі, викладачі англійської мови

Переглянути весь фотоальбом події

Інформаційно-комунікаційні технології при навчанні мов

Семінар «Інформаційно-комунікаційні технології при навчанні мов», НПУ імені М.П. Драгоманова

alt

alt

Викладачі кафедри разом із представниками Пірсон Лонгман Україна.

Переглянути весь фотоальбом події.

 

Нові концепції викладання іноземних мов в світлі Болонського процесу

Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові концепції викладання іноземних мов в світлі Болонського процесу»

alt

Виступає проректор університету Бех В.П.

alt

alt

alt

Учасники науково-практичної конференції

alt

Викладачі кафедри

Переглянути весь фотоальбом події

Технології сучасного навчання іноземних мов

Семінар для викладачів іноземної мови вищих навчальних закладів «Технології сучасного навчання іноземних мов», 25 червня 2010 р., Центральний корпус НПУ імені М.П. Драгоманова

alt

Відкриття семінару (зліва направо: доцент кафедри Попова Л.М., проректор університету Волинка Г.І., директор Пірсон Лонгман Україна Малигіна Марина)

alt

З аудиторією працює J.Lamer(Великобританія)

alt

Групова робота

alt

Організатори семінару (зліва направо: доцент Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченко Давидов В.І.; J.Lamer, Великобританія; доцент кафедри Попова Л.М., директор Пірсон Лонгман Україна Малигіна Марина, професор кафедри Махінов В.М.)

Переглянути весь фотоальбом події

«Реалізація комунікативного підходу в процесі викладання іноземної мови. Використання музичних творів на заняттях з іноземної мови

Науково-методичний семінар до Євро 2012 «Реалізація комунікативного підходу в процесі викладання іноземної мови. Використання музичних творів на заняттях з іноземної мови» проведено 15 листопада 2010 р. на базі спеціалізованої середньої школи № 106 м. Києва.

alt

Завідувач кафедри професор Махінов В.М. та доцент Гудій С.О.

alt

Розпочнемо … (зліва направо: професор Махінов В.М., директор школи БРАМС Шитченко С.Ю.)

alt

З аудиторією працює Шитченко С.Ю.

alt

Разом із майбутніми студентами університету викладач кафедри Максимов І.Ю.

alt

Викладачі кафедри разом із адміністрацією школи.

Переглянути весь фотоальбом події

«Інформаційно-комунікаційні технології в лінгвістиці, лінгводидактиці та міжкультурній комунікації

Факультет іноземних мов та регіоноведення
Московського державного університету імені Ломоносова

Участь викладачів кафедри на IV Міжнародній науково-методичній конференцій «Інформаційно-комунікаційні технології в лінгвістиці, лінгводидактиці та міжкультурній комунікації» (Російська Федерація, м. Москва, 10-11 червня 2010 р.)


alt

Разом з GavinDudeney,TheConsultants-E(зліва направо доцент Попова Л.М., GavinDudeney, викладач Кравченко А.О.)

alt

Інтерактивні програми при навчанні та вивченні мов – практичний досвід створення нового типу посібників

alt

Доцент Попова Л.М. із доповіддю

alt

Московський державний університет імені Ломоносова

alt

Разом із деканом факультету іноземних мов та регіоноведення професором Термінасовою С.Г. (зліва направо доцент Попова Л.М., професор Термінасова С.Г., викладач Кравченко А.О.)

Події 2011-2012 р.

«Соціокультурний вимір в іншомовній освіті»

Майстер-клас «Соціокультурний вимір в іншомовній освіті» професора Махінова В.М. та старшого викладача Пухи З.Д., 19 грудня 2011 року, Гуманітарний корпус НПУ імені М.П. Драгоманова.

На семінарі розглядали такі питання: формування соціокультурної компетенції учнів; упровадження соціокультурного компоненту у навчально-виховний процес підготовки вчителів іноземних мов, міжкультурна освіта в системі післядипломної педагогічної освіти вчителів, розробка та апробація тренінгових матеріалів для занять з молодими вчителями, учнями старших класів.
У своїх виступах учасники пленарного засідання звернули увагу на нормативні документи Міністерства освіти і науки України щодо формування соціокультурної компетенції учнів загальноосвітніх навчальних закладів на всіх етапах вивчення іноземної мови, на основні документи Ради Європи щодо теми семінару.
На сьогоднішній день Радою Європи розпочато декілька проектів, пов’язаних з питанням соціокультурного розмаїття. Це "Політика і практика викладання в умовах соціокультурного розмаїття", "Міжкультурна освіта", "Освіта для лінгвістичного та культурного розмаїття". Основна мета проекту Програми Песталоцці - знайти позитивні чинники впливу однієї культури на особистість-носія іншої культури. "Сьогодні в процесі глобалізації фактор взаємовпливу культур не може бути залишений поза увагою тих, хто залучається до роботи з підростаючим поколінням. Особливу увагу варто звернути на те, як збагачується кожна людина внаслідок взаємодії з представниками інших культур, що саме допомагає людям співіснувати в європейському та світовому просторі. Завдання системи освіти полягає в тому, щоб допомогти учням уникнути ксенофобії та стереотипів, які існують у сучасному суспільстві. Поважаючи культуру інших народів, ми повинні збагачуватись. Культура не повинна бути тією стіною, яка залишає людей по різні сторони, а навпаки, вона повинна стати тим джерелом, яке живить стосунки між представниками різних культур.

Екскурсійна поїздка на Синевир

8-10 жовтня 2011 року.
Синеви́р (Синєви́р) — найбільше озеро Українських Карпат, розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. Входить у склад Національного природного парку «Синевир». Знаходиться у Міжгірському районі Закарпатської області України.

Озеро Синевир вважається найцікавішим об'єктом Національного природного парку «Синевир» і є однією з візитних карток Українських Карпат. Воно розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря, має середню площу 4-5 гектарів, його середня глибина становить 8-10 м, максимальна — 22 м. Через висоту над рівнем моря і порівняну глибоководність, навіть у найтепліші дні прогріваються лише верхні 1-2 метри озера.

Озеро утворилося в результаті потужного зсуву, викликаного землетрусом, близько 10 тисяч років тому. На висоті 989 м гірські кам'янисті породи виросли на шляху швидкого струмка, утворивши греблю і повністю перегородивши вузьку долину. Улоговина, що при цьому виникла, заповнилася водою трьох гірських струмків. У прозорій воді озера добре почуваються форель озерна, райдужна та струмкова.

Краєвиди відзначаються надзвичайною мальовничістю й величністю. Стрімкі схили, вкриті стрункими ялинами, вік яких становить 140—160 років, спадають прямо до водної поверхні. Посередині озера розмістився, немов зіниця блакитного ока, невеликий острівець площею всього кілька метрів. Звідси і народна назва озера — Морське око.

Люди своєю творчою фантазією намагаються доповнити красу природи. Архітектор Юрій Соломін вдало вписав оглядові майданчики в навколишній ландшафт. А на півострівці височить вирізана із червоного дерева скульптурна композиція «Синь і Вир» (скульптори Іван Бродин і Михайло Санич), яка знизу опирається на металеву основу. Висота монументу становить 13 метрів.

Згідно з легендою, мальовниче озеро утворилося від потоку сліз графської доньки Синь на місці, де її коханого, простого верховинського пастуха Вира, за наказом графа було вбито кам’яною брилою за його простацьке походження.

alt

Завідувач кафедри професор Махінов В.М. з керівництвом профбюро університету

alt

Завідувач кафедри професор Махінов В.М. та голова профбюро інституту педагогіки та психології доцент Себало Л.І. на базі НПУ імені Драгоманова у національному природному парку «Синевир»

Презентація дитячої читанки з англійської  мови для початкової школи

Автори: професор Махінов В.М., викладач Максимов І.Ю.  Дата проведення - 5 березня 2012 року  

У дитячій читанці подано комплекс віршів до відомих англомовних пісень видатних виконавців. Матеріал рекомендовано для розвитку іноземного мовлення. Посібник може бути використано на допомогу вчителям іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, у вищих навчальних закладах, на курсах іноземних мов, а також для самостійної роботи метою вдосконалення знань з англійської мови.

Стратегію, на яку в даному підручнику звернуто увагу, є комунікативна стратегія. Ключовим для засвоєння мови, згідно з комунікативною стратегією, є використання мовлення, навіть якщо на початковому етапі вивчення мови висловлювання є граматично неправильними.

Однак практика показує, що не так легко примусити студента спонтанно спілкуватися, та ще й іноземною мовою. Прихильники гуманістичного підходу вивчення іноземної мови з використанням комунікативної стратегії, радять використовувати техніки, які подобаються учням, тобто не викликають стресу, а дозволяють використовувати емоції при виконанні певного завдання. До таких технік відносять: гру, музику і пісню.

Індивідуальний відбір естетичних цінностей, які присутні у творі як в музиці, так і в ліриці, може сприяти обміну інформацією, а дискусія щодо змісту тексту твору - приводом до групової взаємодії. Розбіжності в судженнях є природнім процесом. Музика та пісня допомагають збагатити кому нікативний контекст на занятті де використовується комунікативна стратегія, створюючи, одночасно, відповідний емоційний клімат вивчення мови (психологічний аргумент).

Для реконструктивної стратегії надзвичайно важливим компонентом є правильна вимова. Багаторазове повторення тексту веде до запам'ятовування. Текст відповідно підібраної іншомовної пісні може стати моделлю, яка призначена для реконструкції. Оскільки багаторазове повторення є процесом нецікавим та слабомотивованим, в чому переконалися прихильники аудіолінгвальної методики навчання іноземних мов, настільки повторення в пісні є природнім явищем. Також багаторазове повторення пісні вважається процесом природнім, з погляду на естетичні та емоційні цінності, які викликає музичний твір.

Еклектична стратегія вивчення становить комбінацію згаданих трьох стратегій. Оскільки метою дослідження не є оцінка ефективності визначених стратегій (чи їх комбінацій) для певного контексту навчання, а тільки аналіз потенційного застосування музики і пісні як ефективних процесів при вивченні іноземних мов, то обмежимося твердженням, що в залежності від прийнятої комбінації стратегій вивчення, можливим є застосування музики та пісні в таких функціях, які властиві даній комбінації основних складових стратегії. Тим самим, еклектична стратегія створює найбільше можливостей використання музичних творів у процесі вивчення іноземних мов.

Отже, теоретичні роздуми над потенційною цінністю використання музики та пісень для дидактичного процесу вивчення іноземної мови, дозволяють визначити дійсно важливу роль, особливо на початкових етапах вивчення мови. Застосування музики та пісень на занятті іноземної мови не пов'язане з прийняттям певної стратегії навчання. В кожній з них текстово-музичний твір може відігравати важливу функцію стимулювання розвитку мовної компетенції учня, чи то через активацію вроджених механізмів перетворення мовних даних, чи мотивуючи студента до виконання певних завдань. Крім того, музика сприяє зниженню емоційного напруження, яке дуже часто спостерігається при вивченні іноземної мови, особливо у учнів, створюючи кращий клімат для навчального процесу. Текст пісні може використовуватися по-різному, чому й присвячені різноманітні практичні публікації.

alt

Викладач Максимов І.Ю.

alt

Завідувач кафедри професор Махінов В.М.

Презентація дитячої читанки «Новий рік»

Використання музичних творів на заняттях з іноземної мови. Навчальний посібник професора Махінова В.М., викладача Максимова І.Ю. 14 січня 2012 року.

Аналіз чинників, які зумовлюють засвоєння і використання як мови так і музики вказує на потенціальні цінності, які може мати використання іншомовної пісні в процесі вивчення іноземної мови. Формальний навчальний процес з яким маємо справу на занятті з іноземної мови створює певні обмеження діяльності студента та викладача. Саме тому звернемо увагу, яку роль може відіграти пісня в різних сучасних підходах до вивчення іноземної мови.

Комунікативні здібності потрібно розвивати згідно з актуальними потребами студентів. На даний момент існують різні альтернативні розв'язки, яких називають підходами чи стратегіями навчання. Однак не вистачає визначених гомогенних критеріїв, згідно з якими можна було б порівняти конкуруючі підходи чи стратегії вивчення, на що звернув увагу в своїй праці, присвяченій сучасним стратегіям вивчення мови В. Мартон. В своєму аналізі приймаємо концепцію В. Мартона, який вважає, що існують чотири ефективні стратегії вивчення мови, це: рецептивна, комунікативна, реконструктивна і еклектична.
Аналізуючи стратегії автор використовує гомогенні критерії, тобто подає, які особливості даної стратегії вивчення згідно природи мови, природи розвитку мовної компетенції, а також функції, які виконує процес вивчення. Крім того, автор визначає підстави, для кого дана стратегія буде дійсно ефективною. Під терміном “стратегії навчання” розуміємо дидактичні процедури, які сприяють певному процесу вивчення, і безпосередньо впливають на розвиток іншомовної компетенції. Звернемо увагу на те, наскільки музика та пісня є ефективними техніками навчання, якщо їх використовувати в цих стратегіях.
Пісня та музика можуть відігравати важливу роль в рецептивній стратегії. Учень може слухати музику та одночасно виконувати завдання, метою яких є показати розуміння тексту, який є в даному музичному творі. Для рецептивної стратегії важливим є кількість і якість мовних даних. Використання музики та пісні сприяє покращенню контакту учня з певними мовними даними (слухання поза заняттями).
Тексти пісень, як автентичний матеріал, якісно збагачують мовні дані, з якими зустрічається учень.
Тут важливо звернути увагу на важливі умови, в яких відбувається перехід від рецептивних навичок до продуктивних. Як зазначає В. Мартон, розуміння тексту не зовсім має сприяти засвоєнню системи мови і негайному переходу від рецептивних навичок на продуктивні. Все залежить від того, яку рецептивну стратегію застосує учень. Можливим є застосування: семантичної (використання загальних знань) та синтактичної (зосередження на формальних рисах мови). Наскільки учень, який слухає пісню в вільний час може розуміти мовні дані використовуючи семантичну стратегію, що має незначний вплив на розвиток мовної компетенції, то на занятті, завдяки відповідно сформульованим завданням, обов'язковим може бути використання синтактичної стратегії. Й. Бамбергер підкреслює, що спонукання учня виконувати завдання під час слухання музики сприяє покращенню процесу мислення. Це також підтверджує С. Медіна котра говорить, щоб використовувати пісень-розповідей в навчанні мови. Це дозволить збагатити словниковий запас, та засвоїти мовні структури підсвідомо. М. Андервуд наголошує, щоб перед прослуховуванням, чи під час прослуховування учня виконували завдання пов'язані зі змістом пісні.
Отже, потрібно зазначити, що використання музично-текстового матеріалу в процесі вивчення іноземної мови та робота з текстами, метою яких є розуміння тексту чи засвоєння правильних мовних форм, відповідають основам рецептивної стратегії вивчення мови.
У даному навчальному посібнику подано комплекс віршів до відомих англомовних пісень видатних виконавців. Матеріал рекомендовано для розвитку іноземного мовлення. Посібник може бути використано на допомогу вчителям іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, у вищих навчальних закладах, на курсах іноземних мов, а також для самостійної роботи метою вдосконалення знань з англійської мови.

alt

Старший викладач кафедри Пуха З.Д. та студенти 54 пі групи

«Михайло Драгоманов: соціокультурний портрет педагога»

Презентація книги «Михайло Драгоманов: соціокультурний портрет педагога». Автори: професор Махінов В.М. та старший викладаа Пуха З.Д., 20 жовтня 2011 року.

Даний навчальний посібник має на меті впроваджувати соціокультурну парадигму, яка ґрунтується на соціальних та міжкультурних стосунках. Представлена робота дає можливість ознайомити студентів з основними сторінками життя видатного літературного критика і публіциста, історика і фольклориста, патріота і непохитного борця за свободу своєї вітчизни. Тести для читання мають на меті сприяти оволодінню практичними навичками використання соціокультурної компетенції на прикладі життя видатної особистості.
Навчальний посібник адресований викладачам і студентам, які кооперативно удосконалюють комунікативні навички в епоху полікультурного розмаїття.

alt

Одного з авторів, старшого викладача Пуху З.Д., привітали студенти Інституту педагогіки та психології.

alt

Викладачі кафедри

"Екологічна освіта і виховання учнів початкової школи шляхом інтеграції навчального матеріалу"

Семінар "Екологічна освіта і виховання учнів початкової школи шляхом інтеграції навчального матеріалу" на базі Спеціалізованої школи №322 І ступеня м. Києва, 22 листопада 2011 року

Розпочався семінар о 10.00 а актовому залі виступом директора школи Ковалевської Ірини Володимирівни, яка презентувала гостям навчальний заклад. Заступник директора з навчально-виховної роботи Веремій Наталія Миколаївна виступила з доповіддю "Інтеграція навчання в початковій школі". Далі учні 4-х класів представили свою роботу по темі екологічного проекту і розповіли про види забруднення повітря, води та ґрунту, шляхи подолання цих проблем. Вчитель англійської мови Погрібна Лариса Станіславівна запропонувала гостям відкритий урок, спрямований на формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи засобами англійської мови. Перед учнями нашої школи з корисною інформацією та цікавими дослідами виступили учні 11-го класу школи №238, які розглянули екологічні проблеми з точки зору фізики, хімії та біології.
Закінчився семінар обговоренням підсумків. Учасники семінари та учні школи посадили декілька дерев на пришкільній території – поєднання теорії з практикою.

alt

Завідувач кафедри професор Махінов В.М. та доцент Гудій С.О.

Переглянути фотоальбом...

Події 2019-2020 р.

 Сова7 1
  The 7th SOVA Teacher Training Day at Kyiv State Pedagogical Drahomanov University has been really the event of teacher learning, sharing and growing. Unfortunately, only one day and so many interesting ideas of wonderful trainers that we were at a loss what to choose to participate, whom of the trainers to prefer. Thank you so much for Video Pitching that helped to concentrate and have an idea where to go whom to choose. The event is one more step to create our professional development.
Сова7 2
Сова7 3

 

 

 

 

 

 

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Додаткове меню  

   

Всього відвідувань  

8408107
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9881
13814
99670
7404596
404609
449389
8408107

Your IP: 66.249.64.38
Server Time: 2020-01-25 18:38:37
   

Хто на сайті?  

На сайті 172 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ